Herleven rechten in de huurtoeslag

beantwoording Kamervragen

19 maart 2020

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën – Toeslagen en Douane en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen hebben vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) beantwoord over verworven rechten in de huurtoeslag.

De uitspraak van de Raad van State van 24 juli 2019 (V-N 2019/49.25) betekende een omslag in de interpretatie van de wet. Vanaf 1998 tot aan de uitspraak van 24 juli 2019 werd de wet op een andere manier geïnterpreteerd.

Volgens de interpretatie die destijds aan de wetgeving werd gegeven, herleefde een eenmaal verloren recht niet als huishoudens later weer aan de inkomens- en vermogenstoetsen voldeden. Het geautomatiseerde systeem werkte vanaf 2012 echter niet conform dat beleid en liet het verworven recht wel herleven. De automatiseringsfout is in 2017 ontdekt en daarna hersteld voor het berekeningsjaar 2017, in het nadeel van de aanvragers. Eerdere jaren zijn niet hersteld.

Per 24 juli 2019 is de uitvoering gewijzigd naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Huishoudens die in het verleden een verworven recht hadden en dit zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld een hoger inkomen, kunnen dit laten herleven, mits aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag wordt voldaan.

Toeslagontvangers die hun recht willen laten herleven, hebben hier tot 1 september 2020 de mogelijkheid voor. Naast de berichtgeving op de site van de belastingdienst worden huurders- en verhuurdersverenigingen door middel van een brief en in overleggen geïnformeerd op deze mogelijkheid. Zij worden gevraagd deze informatie onder de aandacht van hun achterban te (laten) brengen. Ook wordt een nieuwsbericht ter zake geplaatst op rijksoverheid.nl en de website www.woningmarkt.nl.