Minister wil huurders wiens toeslag ten onrechte is stopgezet niet compenseren

Ministers Van Veldhoven (Wonen) en staatssecretaris Snel (Financiën)  zijn niet van plan om huurders van wie de huurtoeslag ten onrechte werd stopgezet te compenseren.

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen(externe link) van CDA Kamerleden Pieter Omtzigt en Erik Ronnes. De Belastingdienst weet niet bij hoeveel mensen de huurtoeslag onterecht is stopgezet.

Recht op huurtoeslag

Huurders met een laag inkomen en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens hebben recht op huurtoeslag, als tegemoetkoming in de woonlasten. Heb je een huurprijs boven de  huurtoeslaggrens? Dan kun je, ook met een laag inkomen, geen huurtoeslag krijgen. De wetgever vindt dat je dan maar goedkoper moet gaan wonen (al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan).

Verworven recht na tijdelijke inkomenstijging

Er is een uitzondering  op deze regel. Als je huurprijs door de jaarlijkse huurstijging tot boven de huurtoeslaggrens stijgt, en je hebt in de maand voorafgaand  aan de huurstijging recht op huurtoeslag, dan behoud je het recht op huurtoeslag. Dit noemt de Belastingdienst een ‘verworven recht’. 

Ook bij huurders met een ‘verworven recht’ blijft er naar het inkomen gekeken worden. Stijgt je inkomen tot boven de grens? Dan vervalt het recht op huurtoeslag. Maar wat als je inkomen daarna weer daalt? Volgens de Belastingdienst had je dan nog steeds geen recht op huurtoeslag, omdat de huurprijs op dat moment boven de huurtoeslaggrens ligt. Daar heeft de Raad van State nu heel duidelijk een streep door gezet. Er wordt bij verworven recht alleen gekeken naar de maand voordat de huurprijs voor het eerst boven de huurtoeslaggrens uit kwam. Dat verworven recht wordt door een tijdelijke inkomensstijging niet verspeeld. Bij een inkomen dat weer gedaald is tot onder de huurtoeslaggrens, heb je dus nog steeds recht op huurtoeslag.

Starre opstelling ministers

Volgens de minister en de staatssecretaris is er geen sprake van een onjuiste interpretatie door de Belastingdienst, maar van ‘een omslag van de interpretatie inzake het verworven recht van de huurtoeslag’. De ministers zien daarom geen aanleiding om huurders te compenseren voor de misgelopen toeslag. Pas vanaf de uitspraak van de raad van state op 24 juni 2019, zou er sprake zijn van een ‘nieuwe interpretatie’. Woonbonddirecteur Paulus Jansen:  ‘Een huurder heeft, na het onterecht stopzetten van de huurtoeslag in 2017, doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State. Omdat de Belastingdienst na een lang juridisch traject pas half 2019 het deksel op de neus kreeg van de hoogste rechter, kunnen huurders fluiten naar compensatie? Dat is opnieuw een bizar starre opstelling.’ De Woonbond roept de kamer op in debat te gaan over mogelijke compensatie van huurders. ‘De Belastingdienst heeft fouten gemaakt. Maar de huurders draaien hier nu voor op. Dat is de omgekeerde wereld.’

Onterecht stopgezet? Vraag het op tijd weer aan!

Is je huurtoeslag ten onrechte stopgezet? Vraag het weer aan voor 1 september 2020! Tot die datum kun je namelijk nog huurtoeslag over 2019 aanvragen. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) staat wat de huurtoeslaggrens (liberalisatiegrens) was per jaar. Leden van de Woonbond kunnen bij de Huurderslijn terecht voor hulp.

Bron: website Woonbond 19-12-2019

Rechter geeft pgb-opeisende jongeren uit Kampen gelijk

De cliënten en Jennieke Dorgelo (derde van rechts) voor het pand van IkZijnWij in Kampen (Foto: Jennieke Dorgelo)

De cliënten en Jennieke Dorgelo (derde van rechts) voor het pand van IkZijnWij in Kampen (Foto: Jennieke Dorgelo)

Vijf cliënten van zorgaanbieder IkZijnWij uit Kampen die hun persoonsgebonden budget (pgb) opeisten, hebben van de rechter gelijk gekregen. De uitspraak is ook goed nieuws voor directeur-bestuurder Jennieke Dorgelo van IkZijnWij. Een dreigend faillissement is nu zo goed als zeker van de baan.

De cliënten stapten voor een zogenoemde voorlopige voorziening naar de rechter nadat de gemeente Kampen hun pgb’s had geweigerd terwijl IkZijnWij de zorg onbetaald bleef leveren. Bij de rechtszaak werden de cliënten bijgestaan door jurist Kevin Wevers. Hij raakte al vroeg tijdens de behandeling van de zaak ervan overtuigd dat zijn cliënten in het gelijk zouden worden gesteld.Lees ook: Jongeren slepen gemeente Kampen voor de rechter

“De rechter legde het de advocaat van de gemeente na aan de schenen, direct vanaf het begin van de zaak”, zegt Wevers, die spreekt van een prachtige overwinning voor zijn cliënten én Dorgelo. “De geldkraan is nu opengedraaid zodat haar onderneming kan blijven bestaan. Bovendien zijn mijn cliënten enorm opgelucht, want ze leven niet langer in onzekerheid. Ze mogen blijven bij de zorgaanbieder waar ze alle vertrouwen in hebben.”

De uitspraak toont volgens Wevers het falen van de gemeente Kampen én het falen van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie aan. “Die commissie had de gemeente al moeten terugfluiten. Dat heeft ze verzuimd. Ik zie vaker dat de kennis en expertise van dit soort commissies te wensen over laat. Dat is ernstig, want zij toetsten het beleid van een gemeente. In dit geval dupeerde de commissie vijf mensen die wat van hun leven willen maken.”

Bestemmingsplan als breekijzer?

In zijn loopbaan als Wmo-jurist maakte Wevers niet eerder mee dat een gemeente een bestemmingsplan aangreep om persoonsgebonden budgetten te weigeren. “De rechter ging daar gelukkig niet in mee. Nergens staat beschreven dat je pbg’s kunt afwijzen op basis van een bestemmingsplan. Dat heeft toch ook niets met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken.”

Blijdschap is er uiteraard ook bij directeur-bestuurder Dorgelo van IkZijnWij. “De gemeente Kampen sloeg de zorgplank volledig mis”, vertelt ze. “Gelukkig is dat door de rechter rechtgezet. De jongeren zijn gered door een oplettende jurist.”


Dwangsom

Helemaal vrij van zorgen is de onderneemster overigens niet. Er hangt haar een dwangsom boven het hoofd die kan oplopen tot duizenden euro’s omdat ze ‘onrechtmatig gebruik zou maken van haar panden’. Jurist Wevers is benieuwd of de gemeente Kampen overgaat tot het innen van de dwangsom. Hij kan het zich eerlijk gezegd niet voorstellen.

Woede over trage reactie recht op huurtoeslag

ANPGisteren15:43

GewijzigdGisteren 17:07ANP Politiek

ANP-402770838
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. beeld ANP

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. beeld ANP

De Tweede Kamer is woedend dat het kabinet er zo lang over doet duidelijkheid te verschaffen over een uitspraak van de Raad van State over het recht op huurtoeslag. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib wil dat het kabinet opschiet. Ze maande minister Stientje van Veldhoven (Wonen) dinsdag nog deze week helderheid te scheppen. Van Veldhoven beloofde daarop „haar best te doen”.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt toonde zich in het wekelijkse mondeling vragenuurtje van de Kamer zeer geïrriteerd dat hij nog steeds geen antwoorden heeft op Kamervragen die hij weken terug over de kwestie stelde. De Raad van State bepaalde afgelopen zomer dat huurders in bepaalde gevallen na een inkomensstijging tot boven de huurtoeslaggrens toch aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. Omtzigt wil onder meer weten hoe het kabinet zich opstelt en hoeveel huurders gedupeerd zijn.

Hij kreeg bijval van onder meer PvdA, SP en DENK. DENK-Kamerlid Farid Azarkan noemde de houding van Van Veldhoven „onbestaanbaar”. De schriftelijke vragen van Omtzigt waren ook gesteld aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën), die vorig week in een Kamerdebat over de kinderopvangtoeslag harde kritiek kreeg.

Belastingdienst moet ouders schadevergoeding betalen

Honderden ouders die slachtoffer zijn geworden van het optreden van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire hebben recht op ruimhartige compensatie. Dat is de keiharde conclusie van de commissie-Donner over het zogenaamde ‘CAF 11 dossier’. Dit is het dossier van het fraudeteam van de Belastingdienst over 300 gezinnen die zijn beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. Volgens de commissie zijn ouders de dupe geworden van ‘institutionele vooringenomenheid’ en een doorgeslagen ‘zero-tolerance’-beleid en een ‘blinde’ handelwijze van de Belastingdienst. In de nasleep van de zogenaamde Bulgarenaffaire trad de Belastingdienst keihard op tegen alle mogelijke vormen van fraude. Ouders kregen geen duidelijk informatie over wat er van hen werd verwacht toen zij te maken kregen met stopzettingen van hun toeslagen. Ook kregen zij geen kans om dat te herstellen, maar moesten zij alle toeslagen, ook van eerdere jaren, terugbetalen. Dat kon gaan om duizenden of zelfs tienduizenden euro’s. Bovendien werden ze als fraudeur gezien bij de aanvraag van nieuwe kinderopvangtoeslag. Volgens het rapport kreeg de vooringenomenheid van de Belastingdienst ‘een plek in werkinstructies’. Er werd daardoor door ambtenaren geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘goeden’ en ‘kwaden’. De commissie vindt dat gedupeerde ouders (met uitzondering van de echte fraudeurs) moeten worden gecompenseerd. De verwachting is dat het kabinet het advies van de commissie-Donner in zijn geheel overneemt en nog dit jaar de bedragen uitkeert. Het gaat daarbij om het terugbetalen van onterecht teruggevorderde toeslagen uit 2012, 2013 en 2014 plus 25% plus € 500 per half jaar ellende plus invorderingskosten plus kosten juridische bijstand minus reeds toegekende vergoedingen. Overigens is het de verwachting dat er naast de 300 gezinnen nog meer vergelijkbare gevallen zijn. De terugbetaling en schadevergoeding gaat daarom naar verwachting tientallen miljoenen euro’s kosten.

Het rapport ‘Omzien in verwondering’ van de commissie-Donner vindt u [hier]. Het persbericht vindt u [hier]. En kijk ook naar het interview van Nieuwsuur.

Bron: Fiscalert 14-11-2019

Nieuwe regels blauwe enveloppe

Per 2020 wordt de wet aangepast zodat u straks zelf mag kiezen of u uw post van de Belastingdienst in de brievenbus of digitaal wilt ontvangen. De nieuwe regels werken in de praktijk als volgt:

 • Als u de berichtenbox op MijnOverheid nog niet heeft geactiveerd krijgt u uw post van de Belastingdienst uitsluitend op papier.
 • Als u bij de Belastingdienst heeft aangegeven dat u uw post op papier wilt ontvangen, krijgt u uw post eveneens uitsluitend op papier.
 • Als u de berichtenbox op MijnOverheid wel geactiveerd heeft, wordt u persoonlijk benaderd over het maken van een keuze. Zolang er geen keus gemaakt is krijgt u de post zowel op papier als (mits de Belastingdienst het digitaal beschikbaar heeft) via de berichtenbox.
 • Als u gekozen heeft voor post van de Belastingdienst via de berichtenbox op MijnOverheid, krijgt u geen papieren post meer.

U kunt uw keuze altijd herzien zo vaak u wilt.

Digitale post heeft als voordeel dat u het altijd makkelijk terug kunt vinden. De berichtenbox is dan uw archief.

Bron: Fiscalert

In 2020 wel weer recht op huurtoeslag?

Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Doordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op huurtoeslag. Dat zijn personen die anders bij extra inkomen alle huursubsidie aan de Belastingdienst zouden moeten terugbetalen (wat in 2020 niet meer hoeft) en zij die door deze maatregel plotseling wel recht krijgen op huurtoeslag in 2020. Misschien komt u in 2020 ook wel in aanmerking voor de nieuwe huurtoeslag. Hoe zit dat eigenlijk?

Huurtoeslag 2020

Huurtoeslag en lastendruk tot 2020

Tot 2020 kent de huurtoeslag harde inkomensgrenzen, dat wil zeggen dat als u een inkomen hebt dat hoger is dan deze inkomensgrenzen u geen recht hebt op huurtoeslag. Zelf 1 euro meer inkomen kan ertoe leiden dat u al uw huurtoeslag moet terug betalen. Wie extra inkomen verdient en zo boven de inkomensgrenzen uit de huurtoeslag uitkomt, verliest zijn recht op huurtoeslag. De marginale lastendruk is bij deze inkomens dus groot. Extra inkomen kan ertoe leiden dat u de huurtoeslag volledig verliest en er per saldo in netto besteedbaar inkomen op achteruit gaat. De inkomensgrenzen in 2019 zijn:

Maximaal toegestaan inkomen voor de huurtoeslag in 2019:

Uw woonsituatieMaximaal inkomen dat is toegestaan
Alleen en jonger dan de AOW-leeftijd€ 22.700
U woont niet alleen maar wel jonger dan de AOW-leeftijd€ 30.825
Alleen en de AOW-leeftijd€ 22.675
Tenminste 1 bewoner heeft de AOW-leeftijd (woont niet alleen)€ 30.800

Aan deze armoedeval wil het kabinet wat doen. Daarom vervallen deze inkomensgrenzen met ingang van 1 januari 2020.

Nieuwe huurtoeslag 2020, geen inkomensgrenzen meer

De huurtoeslag is afhankelijk van de huur die u betaalt en de hoogte van uw inkomen. Zo kan het gebeuren dat een alleenstaande bij een inkomen van € 22.700 ongeveer 150 euro aan huurtoeslag krijgt en in de systematiek tot en met 2019 bij 1 euro extra inkomen terugvalt naar een huurtoeslag van nul euro plus de reeds ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. De nieuwe huurtoeslag 2020 is zo ingericht dat u bij een extra inkomen niet terugvalt naar nul euro huurtoeslag, maar dat de 300 euro uit dit voorbeeld langzaam verder wordt afgebouwd. Bij een inkomen van ongeveer 27.000 euro is uw huurtoeslag dan nul. Bijgevoegde grafiek maakt dit duidelijk:

Huurtoeslag 2020

inko…02270027000300000100200300400InkomenHuurtoeslag 2020

p1inkomen
0300
22700300
270000
300000

De nieuwe inkomensgrens uit het voorbeeld wordt dan 27.000 euro, niet omdat deze grens door de overheid is vastgelegd, maar omdat u gegeven uw huur en inkomen bij dit inkomen een eigen bijdrage (normhuur) betaalt die dusdanig is dat de huurtoeslag uitkomt op nul. Deze nieuwe inkomensgrens is dus per geval anders.

Meer mensen recht op huurtoeslag in 2020

De maatregel betekent ook dat mensen die zonder wetswijziging geen recht zouden hebben op huurtoeslag, in 2020 plotseling wel in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Zij moeten dan wel een aanvraag indienen voor de toeslag. Het aantal mensen dat zo extra in aanmerking kan komen voor huurtoeslag wordt geschat op 110.000 personen.

Inkomenstoets en vermogenstoets

Eigenlijk komt in 2020 de inkomenstoets te vervallen. Per aanvrager kan worden berekend op hoeveel huurtoeslag men recht heeft. In de praktijk zal dit betekenen dat de inkomensgrenzen met een 5.000 euro worden opgerekt. Dat betekent ook dat als u in een jaar een 5.000 euro meer gaat verdienen, de huurtoeslag alsnog volledig moet worden terugbetaald. De vermogenstoets blijft in 2020 bestaan en is een harde toets, 1 euro meer vermogen betekent dat de huurtoeslag vervalt. De vermogensgrens in 2020 ligt bij 30.846 euro per persoon.

Huurtoeslag als ik jonger ben dan 18 jaar

In uitzonderingsgevallen is er ook huurtoeslag mogelijk voor wie jonger is dan 18 jaar:

 • Als uw beide ouders zijn overleden.
 • U getrouwd bent of getrouwd bent geweest.
 • Als u een geregistreerd partner bent of bent geweest.
 • Als u een kind hebt dat niet bij u woont.
 • Als uw huur niet hoger is dan € 720 (2019).
 • Uw inkomen niet hoger is dan circa € 27.000 (schatting alleenstaande in 2020).
 • Uw vermogen niet hoger is dan € 30.846.
 • Het moet wel om een zelfstandige woonruimte gaan.

Slot huurtoeslag 2020

De nieuwe huurtoeslag 2020 heeft het voordeel dat u bij een beetje extra inkomen niet meteen alle huurtoeslag hoeft terug te betalen. U houdt, binnen zekere grenzen, recht op huurtoeslag, ook al betekent een hoger inkomen wel dat u minder huurtoeslag zult ontvangen. Bekijk dus waarop u recht hebt en wellicht komt u in 2020 wel in aanmerking voor de huurtoeslag terwijl dat in 2019 nog niet het geval was.

Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden

Vanaf deze maand hebben personen zonder zorgverzekering recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat vaak om personen met verward gedrag. Bij hen is het vaak moeilijk om de benodigde gegevens te krijgen en te achterhalen of ze verzekerd of verzekeringsplichtig zijn. Daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Welzijn) de harde eis van een verzekeringsplicht geschrapt zodat ze wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

In actie na noodoproep Straatdokters Nederland

Blokhuis heeft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast na een noodoproep van de Straatdokters Nederland eind vorig jaar. Zij constateerden dat personen met verward gedrag en ook dak- en thuislozen, waaronder veel jongeren, op hun meest kwetsbare momenten verstoken blijven van zorg, of dat het vaak lang duurt voordat de nodige stappen worden gezet. Daar moet met deze nieuwe regeling een eind aan komen.

Mensen niet in de kou laten staan

Blokhuis: “In een welvarend land als Nederland kan het niet zo zijn dat we mensen zo in de kou laten staan, zeker niet op hun zwakste momenten. Ik ben heel blij dat ik deze groep nu meer zekerheid kan bieden en trots op de Straatdokters die deze groep niet los heeft gelaten met een dringende oproep aan de politiek om dit op te lossen. De eerste belangrijke stap is gezet.”

Voorlichting over nieuwe regeling voor zorgprofessionals
Daarmee zijn we er nog niet. Een van de punten waar nog verbetering mogelijk is, is de bekendheid met deze regeling. Ook de oude regeling, die er in voorzag dat deze groep onverzekerden alleen recht had op spoedeisende hulp, was niet heel bekend. Daar komt deze uitbreiding nog bij. Informatie over de regeling staat op de website van het CAK en vorige week zijn alle Nederlandse zorgaanbieders schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast gaat een groep voorlichters speciaal op pad met als doel de ziekenhuizen, ggz instellingen, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten te praten. Het gaat dan ook om mensen die werken in financiële en administratieve functies.

Met terugwerkende kracht tot maart 2018

De schatting is dat het om circa 6.250 onverzekerde mensen gaat. Met de regeling is in 2019 4,8 miljoen euro gemoeid. De regeling geldt bovendien met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018. De oorspronkelijke Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden, bedoeld ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag, stamt uit maart 2017. Deze was beperkt tot spoedeisende zorg.

Bron: rijksoverheid.nl

Kabinet gaat honderdduizenden ouders nabetalen….

Door een fout bij de Belastingdienst zijn honderdduizenden ouders geld misgelopen. Zij kregen geen kindgebonden budget, terwijl ze er wel recht op hadden. Het kabinet gaat het deels nabetalen. Dat levert een tegenvaller op van tussen de 375 miljoen en 445 miljoen euro.

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zijn sinds 2008 ongeveer 300.000 tot 400.000 gezinnen gedupeerd. De toeslag werd stopgezet als ouders te veel verdienden, maar moest weer automatisch worden hervat zodra ze aan de voorwaarden van de toeslag voldeden. Dat laatste is niet gebeurd.

Vóór 2015 liepen de gedupeerde ouders daardoor elk jaar ongeveer gemiddeld 600 euro mis. Vanaf 2015 is dat ongeveer 1000 euro. In 2013 werd tussen de 30 en 40 miljoen euro te weinig uitbetaald. Dat bedrag inmiddels opgelopen tot 80 tot 90 miljoen euro jaarlijks.

Het kabinet gaat de afgelopen vijf jaar terugbetalen. De rechter heeft namelijk eerder geoordeeld dat financiële aanspraken richting de overheid na een termijn van vijf jaar vervallen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de terugbetaling moet worden geregeld en hoeveel tijd en kosten hiermee zijn gemoeid.

De kindertoeslag werd in 2008 ingevoerd. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken om het kindgebonden budget met bijna 500 miljoen euro te verhogen.

Bron: ANP

Wat verandert er in 2019 ?

AOW-leeftijd omhoog, belastingen omlaag: dit verandert er in 2019

Per 1 januari 2019 zullen er weer nieuwe veranderingen intreden. Zo gaat het btw-tarief omhoog, gaan enkele belastingen omlaag en wordt het partnerverlof langer. We zetten een selectie van wetten, regels en overige veranderingen die in 2019 ingaan voor je op een rijtje.  

Het is wellicht het meest besproken onderwerp geweest als het gaat om de wijzigingen in 2019: het (lage) btw-tarief dat van 6 procent naar 9 procent gaat. Dat heeft namelijk veel invloed op de prijzen van producten en diensten. Zo worden boodschappen duurder, maar ook concertkaartjes, boeken en medische hulpmiddelen gaan in prijs omhoog. Ook de prijzen voor diensten zoals het openbaar vervoer, taxi’s, attractieparken, dierentuinen, kappers, fietsenmakers, hotelovernachtingen, musea en theaters zullen hoger worden.

Werk en inkomen

 • Het minimumloon gaat omhoog. Voor mensen van 22 jaar en ouder stijgt het van €1592,20 naar €1615,80 per maand.
 • De hoogte van een aantal uitkeringen wordt aangepast: de bijstand, AOW, Anw, IOAW en IOAZ. De hoogte van de WW-, WAO-, WIA- en de ZW-uitkering hangt af van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Alle nieuwe uitkeringsbedragen zijn hier te vinden.
 • De AOW-leeftijd gaat omhoog: van 66 jaar in 2018 naar 66 jaar en 4 maanden in 2019. In 2020 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 wordt het 67 jaar.
 • Je pensioen gaat automatisch mee als je van baan wisselt. Het gaat om pensioenen van minder dan 474 euro per jaar. Eerder werd dit tussentijds uitbetaald.
 • Minipensioenen vervallen. Dat zijn kleine pensioenen die maximaal 2 euro per jaar zouden opleveren. Zulke minipensioenen kreeg je omdat je bijvoorbeeld kort een bijbaantje hebt gehad.
 • De heffingskortingen gaan omhoog.
  • De inkomstenbelasting gaat omlaag. Je betaalt daardoor minder belasting over je bruto-inkomen tussen de €20.000 en €68.500.
  • De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en is inkomensafhankelijk. Deze gaat omhoog en daardoor hoeven mensen met een inkomen tot €68.507 minder belasting te betalen.
  • De arbeidskorting gaat omhoog. Dit is een korting op je inkomstenbelasting. Voor inkomens tot €35.000 wordt het aantrekkelijker om te werken. Ze houden namelijk netto meer over. Mensen met een inkomen tussen de €10.000 en €41.000 hoeven minder belasting te betalen.
 • De ouderenkorting gaat omhoog. AOW-gerechtigden met een inkomen tot €46.700 hoeven hierdoor minder belasting te betalen.

 Zorg

 • Er komen nieuwe dingen in het basispakket:
  • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste behandeling vergoed.
  • Advies en begeleiding voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht.
  • Patiëntenvervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling horen.
 • Er gaan ook dingen uit het basispakket:
  • Paracetamol en voedingssupplementen worden niet meer vergoed.
 • De premie voor een basisverzekering stijgt met gemiddeld 5,7 procent.
 • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met €50 tot €1.189. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met €193 naar €2.314.
 • Eigen bijdrage voor WMO is niet meer inkomensafhankelijk. Er komt een standaard eigen bijdrage van €17,50 per vier weken.
 • De zogeheten vermogensinkomensbijtelling gaat omlaag van 8 procent naar 4 procent. Dat betekent dat ouderen in verpleeghuizen een kleiner deel van het eigen spaargeld hoeft te gebruiken.

Familie en gezin

 • De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Alle ouders gaan er daardoor op jaarbasis honderden euro’s op vooruit.
 • Meer gezinnen komen in aanmerking voor het kindergebonden budget.
 • De kinderbijslag gaat omhoog. Voor kinderen tot 6 jaar is het straks ruim €60,-, voor kinderen tussen 6 en 12 is het €80,- en voor kinderen tot 18 jaar €90,-.
 • De partner krijgt langer partnerverlof. In 2018 kreeg je twee dagen 100 procent betaald verlof, in 2019 is dat een volledige week.

Wonen en verkeer

 • De huur mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1 procent voor inkomens tot €42.436 en 5,6 procent voor huishoudens boven €42.436 omhoog.
 • De huurliberalisatiegrens wordt €720,42 in 2019. Deze grens bepaalt of je in een sociale-huurwoning woont of in een vrije sector-woning.
 • De belasting op aardgas gaat omhoog en de belasting op elektriciteit gaat omlaag. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Maar: de belastingvermindering op de energiebelasting gaat omlaag. In 2018 kreeg iedereen nog €308,- korting op de energiebelasting, in 2019 wordt die korting verlaagd naar €258,-. Je gaat dus uiteindelijk meer belasting betalen.
 • In 2019 kun je een hypotheek afsluiten tot 100 procent van de waarde van je koophuis. Je kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals notaris-, advies- of taxatiekosten, kun je niet meefinancieren uit de hypotheek.
 • De maximale hypotheekrenteaftrek wordt lager. Vanaf januari 2019 gaat het van 49,5 procent naar 49 procent.
 • De verkeerboetes gaan omhoog. Rij je door rood licht? In 2018 was de boete €230,-, in 2019 is dat €240,-.
 • Voor verkeerboetes vanaf €75,- kun je een betalingsregeling treffen. Dat was vanaf €225,-.
 • Kentekens mogen vanaf januari 2019 langer bewaard worden, namelijk vier weken. Eerder mochten alleen ‘verdachte’ kentekens bewaard worden. ‘Onverdachte’ kentekens werden meteen verwijderd uit het systeem. Dat is vanaf 2019 dus niet meer zo.
 • Leaserijders met een elektrische auto van meer dan €50.000 gaan in 2019 meer belasting betalen. Nu geldt een bijtelling van 4 procent, vanaf 1 januari geldt die 4 procent alleen over de eerste €50.000 van de prijs van een auto. De standaardbijtelling van 22 procent geldt dan over de rest van de prijs.

Energie

 • De netbeheerkosten stijgen met gemiddeld 7 euro per jaar.
 • De heffingskorting (de vermindering energiebelasting die je terugkrijgt van de overheid) gaat met 61,71 euro omlaag: van 373,33 euro in 2018 naar 311,62 euro in 2019.
 • De energiebelasting op gas gaat voor een gemiddeld gezin (3.500 kWh / 1.500 m3) omhoog met 54 euro, de energiebelasting op stroom gaat omlaag met 30 euro. De ODE-belasting (Opslag Duurzame Energie) wordt voor alle consumenten verhoogd met 68 euro.
 • Onder de streep praten we over een totale belastingverhoging op energie in 2019 van 153 euro voor een gemiddeld gezin (verbruik 3.500 kWh / 1.500 m3). Bron cijfers: Gaslicht.com
 • De stroom- en gastarieven bij de energieleveranciers gaan per 1 januari ook fors omhoog. Heb je een energiecontract met variabele tarieven, dan stijgen die met gemiddeld 172 euro op jaarbasis, per 1 januari. Samen met de hogere energiebelasting en netbeheerkosten komt dit in totaal neer op een stijging van 332 euro, op jaarbasis. Zie ook ook onze uitzending van 15-12-2018: Huishouden betaalt fors meer energiebelasting dan bedrijven

Overig

 • De postzegel wordt duurder. Een postzegel voor Nederland gaat van 83 cent naar 87 cent. Een postzegel voor het buitenland gaat van €1,40 naar €1,45,-.
 • Paspoorten en identiteitskaarten worden duurder. Een gemeente mag maximaal €6,07 extra vragen voor een paspoort. In 2019 kost een paspoort maximaal €71,37 voor volwassenen en voor kinderen €53,97. Een identiteitskaart kan €5,78 duurder worden. Voor volwassenen is dat maximaal €56,83 en voor kinderen is dat maximaal €29,95.
 • Het wordt voor nabestaanden makkelijker om een schadevergoeding te krijgen van iemand die overleden is door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, een medische fout of door geweld.
 • Ruim 100.000 bedrijven en instellingen moeten verplicht melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen.
 • Artsen moeten voortaan verplicht registreren wie een implantaat, zoals een pacemaker of heupprothese, heeft. Dit moet in je elektronisch patiëntendossier staan. De informatie uit je patiëntendossier komt dan in een landelijk implantatenregister te staan.
 • Het totaal aantal gemeenten daalt vanwege een herindeling. Per 1 januari zijn er 355 gemeenten.

Op de website van de Rijksoverheid kun je zelf de meeste veranderingen voor 2019 nalopen.

Bronnen: Rijksoverheid, NOS, Gaslicht.com