Tarieven belastingaangiftes

  • Hebt u een geldige pas van de Voedselbank en/of
  • Zit u in een schuldhulptraject (WNSP) en/of
  • Is uw netto maandinkomen niet meer dan 130% van de bijstandsnorm?dan helpen wij u gratis.
  • Voor de overige cliënten gelden de volgende tarieven:
Vaste kosten ( = reiskostenvergoeding vrijwilliger) Bedrag
Reisafstand hulpverlener cliënt t/m 7 km* € 3,50
Reisafstand hulpverlener cliënt > 7 km* € 7,00
Variabele kosten** (ter dekking onkosten stichting)

*) enkele reisafstand, gerekend vanaf Weerkruislaan 64, 6721 BV Bennekom met     behulp van de routeplanner van de ANWB

**) Cliënten bij Buro Schuldhulp op vrijwillige basis worden niet gratis geholpen!

Rekenvoorbeeld

Is bijvoorbeeld de enkele reisafstand minder dan 7 kilometer en bedraagt uw bruto inkomen minder dan € 20.000, dan bent u voor het eerste uur (of een gedeelte daarvan) in totaal € 8 verschuldigd, te weten € 3,50 (= vaste kosten) + € 4,50 (= variabele kosten).

Levert betaling van het verschuldigde bedrag onoverkomelijke problemen op? Laat u dat dan weten aan de vrijwilliger, opdat eventueel in overleg met het Bestuur een regeling daarvoor kan worden getroffen.

 Rekeningnummer van Mobiele Belastinghulp Ede is NL15 RABO 0142 1726 85