Kabinet gaat honderdduizenden ouders nabetalen….

Door een fout bij de Belastingdienst zijn honderdduizenden ouders geld misgelopen. Zij kregen geen kindgebonden budget, terwijl ze er wel recht op hadden. Het kabinet gaat het deels nabetalen. Dat levert een tegenvaller op van tussen de 375 miljoen en 445 miljoen euro.

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zijn sinds 2008 ongeveer 300.000 tot 400.000 gezinnen gedupeerd. De toeslag werd stopgezet als ouders te veel verdienden, maar moest weer automatisch worden hervat zodra ze aan de voorwaarden van de toeslag voldeden. Dat laatste is niet gebeurd.

Vóór 2015 liepen de gedupeerde ouders daardoor elk jaar ongeveer gemiddeld 600 euro mis. Vanaf 2015 is dat ongeveer 1000 euro. In 2013 werd tussen de 30 en 40 miljoen euro te weinig uitbetaald. Dat bedrag inmiddels opgelopen tot 80 tot 90 miljoen euro jaarlijks.

Het kabinet gaat de afgelopen vijf jaar terugbetalen. De rechter heeft namelijk eerder geoordeeld dat financiële aanspraken richting de overheid na een termijn van vijf jaar vervallen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de terugbetaling moet worden geregeld en hoeveel tijd en kosten hiermee zijn gemoeid.

De kindertoeslag werd in 2008 ingevoerd. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken om het kindgebonden budget met bijna 500 miljoen euro te verhogen.

Bron: ANP