Nieuwe regels blauwe enveloppe

Per 2020 wordt de wet aangepast zodat u straks zelf mag kiezen of u uw post van de Belastingdienst in de brievenbus of digitaal wilt ontvangen. De nieuwe regels werken in de praktijk als volgt:

 • Als u de berichtenbox op MijnOverheid nog niet heeft geactiveerd krijgt u uw post van de Belastingdienst uitsluitend op papier.
 • Als u bij de Belastingdienst heeft aangegeven dat u uw post op papier wilt ontvangen, krijgt u uw post eveneens uitsluitend op papier.
 • Als u de berichtenbox op MijnOverheid wel geactiveerd heeft, wordt u persoonlijk benaderd over het maken van een keuze. Zolang er geen keus gemaakt is krijgt u de post zowel op papier als (mits de Belastingdienst het digitaal beschikbaar heeft) via de berichtenbox.
 • Als u gekozen heeft voor post van de Belastingdienst via de berichtenbox op MijnOverheid, krijgt u geen papieren post meer.

U kunt uw keuze altijd herzien zo vaak u wilt.

Digitale post heeft als voordeel dat u het altijd makkelijk terug kunt vinden. De berichtenbox is dan uw archief.

Bron: Fiscalert

In 2020 wel weer recht op huurtoeslag?

Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Doordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op huurtoeslag. Dat zijn personen die anders bij extra inkomen alle huursubsidie aan de Belastingdienst zouden moeten terugbetalen (wat in 2020 niet meer hoeft) en zij die door deze maatregel plotseling wel recht krijgen op huurtoeslag in 2020. Misschien komt u in 2020 ook wel in aanmerking voor de nieuwe huurtoeslag. Hoe zit dat eigenlijk?

Huurtoeslag 2020

Huurtoeslag en lastendruk tot 2020

Tot 2020 kent de huurtoeslag harde inkomensgrenzen, dat wil zeggen dat als u een inkomen hebt dat hoger is dan deze inkomensgrenzen u geen recht hebt op huurtoeslag. Zelf 1 euro meer inkomen kan ertoe leiden dat u al uw huurtoeslag moet terug betalen. Wie extra inkomen verdient en zo boven de inkomensgrenzen uit de huurtoeslag uitkomt, verliest zijn recht op huurtoeslag. De marginale lastendruk is bij deze inkomens dus groot. Extra inkomen kan ertoe leiden dat u de huurtoeslag volledig verliest en er per saldo in netto besteedbaar inkomen op achteruit gaat. De inkomensgrenzen in 2019 zijn:

Maximaal toegestaan inkomen voor de huurtoeslag in 2019:

Uw woonsituatieMaximaal inkomen dat is toegestaan
Alleen en jonger dan de AOW-leeftijd€ 22.700
U woont niet alleen maar wel jonger dan de AOW-leeftijd€ 30.825
Alleen en de AOW-leeftijd€ 22.675
Tenminste 1 bewoner heeft de AOW-leeftijd (woont niet alleen)€ 30.800

Aan deze armoedeval wil het kabinet wat doen. Daarom vervallen deze inkomensgrenzen met ingang van 1 januari 2020.

Nieuwe huurtoeslag 2020, geen inkomensgrenzen meer

De huurtoeslag is afhankelijk van de huur die u betaalt en de hoogte van uw inkomen. Zo kan het gebeuren dat een alleenstaande bij een inkomen van € 22.700 ongeveer 150 euro aan huurtoeslag krijgt en in de systematiek tot en met 2019 bij 1 euro extra inkomen terugvalt naar een huurtoeslag van nul euro plus de reeds ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. De nieuwe huurtoeslag 2020 is zo ingericht dat u bij een extra inkomen niet terugvalt naar nul euro huurtoeslag, maar dat de 300 euro uit dit voorbeeld langzaam verder wordt afgebouwd. Bij een inkomen van ongeveer 27.000 euro is uw huurtoeslag dan nul. Bijgevoegde grafiek maakt dit duidelijk:

Huurtoeslag 2020

inko…02270027000300000100200300400InkomenHuurtoeslag 2020

p1inkomen
0300
22700300
270000
300000

De nieuwe inkomensgrens uit het voorbeeld wordt dan 27.000 euro, niet omdat deze grens door de overheid is vastgelegd, maar omdat u gegeven uw huur en inkomen bij dit inkomen een eigen bijdrage (normhuur) betaalt die dusdanig is dat de huurtoeslag uitkomt op nul. Deze nieuwe inkomensgrens is dus per geval anders.

Meer mensen recht op huurtoeslag in 2020

De maatregel betekent ook dat mensen die zonder wetswijziging geen recht zouden hebben op huurtoeslag, in 2020 plotseling wel in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Zij moeten dan wel een aanvraag indienen voor de toeslag. Het aantal mensen dat zo extra in aanmerking kan komen voor huurtoeslag wordt geschat op 110.000 personen.

Inkomenstoets en vermogenstoets

Eigenlijk komt in 2020 de inkomenstoets te vervallen. Per aanvrager kan worden berekend op hoeveel huurtoeslag men recht heeft. In de praktijk zal dit betekenen dat de inkomensgrenzen met een 5.000 euro worden opgerekt. Dat betekent ook dat als u in een jaar een 5.000 euro meer gaat verdienen, de huurtoeslag alsnog volledig moet worden terugbetaald. De vermogenstoets blijft in 2020 bestaan en is een harde toets, 1 euro meer vermogen betekent dat de huurtoeslag vervalt. De vermogensgrens in 2020 ligt bij 30.846 euro per persoon.

Huurtoeslag als ik jonger ben dan 18 jaar

In uitzonderingsgevallen is er ook huurtoeslag mogelijk voor wie jonger is dan 18 jaar:

 • Als uw beide ouders zijn overleden.
 • U getrouwd bent of getrouwd bent geweest.
 • Als u een geregistreerd partner bent of bent geweest.
 • Als u een kind hebt dat niet bij u woont.
 • Als uw huur niet hoger is dan € 720 (2019).
 • Uw inkomen niet hoger is dan circa € 27.000 (schatting alleenstaande in 2020).
 • Uw vermogen niet hoger is dan € 30.846.
 • Het moet wel om een zelfstandige woonruimte gaan.

Slot huurtoeslag 2020

De nieuwe huurtoeslag 2020 heeft het voordeel dat u bij een beetje extra inkomen niet meteen alle huurtoeslag hoeft terug te betalen. U houdt, binnen zekere grenzen, recht op huurtoeslag, ook al betekent een hoger inkomen wel dat u minder huurtoeslag zult ontvangen. Bekijk dus waarop u recht hebt en wellicht komt u in 2020 wel in aanmerking voor de huurtoeslag terwijl dat in 2019 nog niet het geval was.