Heb je een beperking of ben je chronisch ziek: laat geen geld liggen

De belastingaangifte komt er weer aan en dus is het tijd om te kijken of je bepaalde zorg- of meerkosten hebt die fiscaal aftrekbaar zijn. Het is niet altijd eenvoudig om uit te zoeken welke kosten voor aftrek in aanmerking komen. Daarom geeft Ieder(in) informatie en uitleg over regels en mogelijkheden rondom de aftrek van zorg- en meerkosten. We doen dat met de website Meerkosten.nl, een artikel en een webinar.

Aftrek van zorg- en meerkosten kan belastingvoordeel opleveren

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee voor medische zorg, hulpmiddelen en aanpassingen. Maar ook voor bijvoorbeeld kleding of speciale voeding. Vaak komt een deel van deze extra kosten in aanmerking voor aftrek. Hier kun je je voordeel mee doen, doordat je dan geld terugkrijgt van de belastingdienst. Ook als je een laag inkomen of een uitkering hebt.

Inkomensondersteuning via de gemeente

Naast de fiscale aftrek van zorgkosten zijn er ook regelingen voor inkomensondersteuning. Deze kun je aanvragen bij je gemeente. Bijvoorbeeld als je meerkosten hebt doordat je een beperking hebt of chronisch ziek bent, maar deze niet zelf kunt betalen door een te laag inkomen of uitkering. In dat geval kun je bij je gemeente aankloppen voor financiële ondersteuning. Ook hierover geeft Ieder(in) uitleg en informatie.

Alle informatie op één website en in een artikel

Op de website www.meerkosten.nl heeft Ieder(in) actuele informatie verzameld over de fiscale aftrek van zorg- en meerkosten en het aanvragen van inkomensondersteuning.

Namens Ieder(in) verschijnt jaarlijks een artikel over de fiscale aftrek voor zorgkosten. Auteur Kees Dijkman legt daarin uit in welk geval en hoe het doen van de aangifte inkomstenbelasting voordeel kan opleveren. In een stappenplan geeft hij aan hoe je dat doet. Lees hier het artikel ‘De aftrek van zorgkosten over het jaar 2020’.

Webinar

Op 18 februari organiseert Ieder(in) het webinar ‘Belasting en aftrekmogelijkheden zorgkosten’ over wat het hebben van een beperking of een chronische ziekte betekent voor je financiën. We geven tips voor medewerkers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en belastingadviseurs over de mogelijkheden rondom de aftrek van specifieke zorgkosten. Ook worden vragen met betrekking tot de compensatie van meerkosten beantwoord. Kijk hier voor meer informatie over het webinar of aanmelden.

Bron: Ieder(in)

Wajongers gaan er toch op achteruit na wetswijziging

Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’. Ieder(in) concludeert na het ontvangen van de eerste signalen dat mensen met een Wajonguitkering er in hun inkomen op achteruitgaan in 2021. Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap. En gaat ook tegen de afspraken in die zijn gemaakt in de Eerste Kamer.

Bezwaar maken

Mensen die hiermee te maken hebben kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Wajong. Of kijken op wiewatwajong.nl bij de vraag Het garantiebedrag is toch lager dan mijn inkomen 2020. Wat nu?. Ieder(in) adviseert mensen nu om pro-forma bezwaar te maken. Hierdoor wordt het voor het UWV inzichtelijk hoe groot het probleem is en houd je de regie in eigen hand.

Een pro-forma bezwaar moet binnen 6 weken bij het UWV zijn. De telling start vanaf de datum op de beschikking. In de pro-forma geef je aan het niet eens te zijn met het de hoogte van het garantiebedrag wegens een achteruitgang in inkomen.

Informatiepunt Wajong

Vanuit het informatiepunt kunnen we mensen informeren hoe ze bezwaar maken. Daarbij kunnen we dit ook noteren als melding op ons meldpunt. Als je juridische ondersteuning wilt bij het bezwaar maken kan je terecht bij een vakbond als je lid bent of via de rechtsbijstand(verzekering).

Daarnaast is Ieder(in) samen met FNV, VCP, de Landelijke cliëntenraad bezig om de signalen over achteruitgang gezamenlijk in beeld te krijgen. Hierover zijn we in overleg met UWV en SZW.

Neem contact op met het Informatiepunt Wajong via:

E-mail:  wajong@iederin.nl

Telefoon:  085 – 400 70 22

Openingstijden:
Maandag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Dinsdag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Woensdag: 14.00 – 16.00 uur
Donderdag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Vrijdagag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

Leden van UWV kunnen voor alle vragen over werk en inkomen bellen met het contactcenter: 088 – 368 0 368. Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur bereikbaar.