Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden

Vanaf deze maand hebben personen zonder zorgverzekering recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat vaak om personen met verward gedrag. Bij hen is het vaak moeilijk om de benodigde gegevens te krijgen en te achterhalen of ze verzekerd of verzekeringsplichtig zijn. Daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Welzijn) de harde eis van een verzekeringsplicht geschrapt zodat ze wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

In actie na noodoproep Straatdokters Nederland

Blokhuis heeft de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aangepast na een noodoproep van de Straatdokters Nederland eind vorig jaar. Zij constateerden dat personen met verward gedrag en ook dak- en thuislozen, waaronder veel jongeren, op hun meest kwetsbare momenten verstoken blijven van zorg, of dat het vaak lang duurt voordat de nodige stappen worden gezet. Daar moet met deze nieuwe regeling een eind aan komen.

Mensen niet in de kou laten staan

Blokhuis: “In een welvarend land als Nederland kan het niet zo zijn dat we mensen zo in de kou laten staan, zeker niet op hun zwakste momenten. Ik ben heel blij dat ik deze groep nu meer zekerheid kan bieden en trots op de Straatdokters die deze groep niet los heeft gelaten met een dringende oproep aan de politiek om dit op te lossen. De eerste belangrijke stap is gezet.”

Voorlichting over nieuwe regeling voor zorgprofessionals
Daarmee zijn we er nog niet. Een van de punten waar nog verbetering mogelijk is, is de bekendheid met deze regeling. Ook de oude regeling, die er in voorzag dat deze groep onverzekerden alleen recht had op spoedeisende hulp, was niet heel bekend. Daar komt deze uitbreiding nog bij. Informatie over de regeling staat op de website van het CAK en vorige week zijn alle Nederlandse zorgaanbieders schriftelijk geïnformeerd. Daarnaast gaat een groep voorlichters speciaal op pad met als doel de ziekenhuizen, ggz instellingen, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten te praten. Het gaat dan ook om mensen die werken in financiële en administratieve functies.

Met terugwerkende kracht tot maart 2018

De schatting is dat het om circa 6.250 onverzekerde mensen gaat. Met de regeling is in 2019 4,8 miljoen euro gemoeid. De regeling geldt bovendien met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018. De oorspronkelijke Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden, bedoeld ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag, stamt uit maart 2017. Deze was beperkt tot spoedeisende zorg.

Bron: rijksoverheid.nl

Kabinet gaat honderdduizenden ouders nabetalen….

Door een fout bij de Belastingdienst zijn honderdduizenden ouders geld misgelopen. Zij kregen geen kindgebonden budget, terwijl ze er wel recht op hadden. Het kabinet gaat het deels nabetalen. Dat levert een tegenvaller op van tussen de 375 miljoen en 445 miljoen euro.

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zijn sinds 2008 ongeveer 300.000 tot 400.000 gezinnen gedupeerd. De toeslag werd stopgezet als ouders te veel verdienden, maar moest weer automatisch worden hervat zodra ze aan de voorwaarden van de toeslag voldeden. Dat laatste is niet gebeurd.

Vóór 2015 liepen de gedupeerde ouders daardoor elk jaar ongeveer gemiddeld 600 euro mis. Vanaf 2015 is dat ongeveer 1000 euro. In 2013 werd tussen de 30 en 40 miljoen euro te weinig uitbetaald. Dat bedrag inmiddels opgelopen tot 80 tot 90 miljoen euro jaarlijks.

Het kabinet gaat de afgelopen vijf jaar terugbetalen. De rechter heeft namelijk eerder geoordeeld dat financiële aanspraken richting de overheid na een termijn van vijf jaar vervallen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de terugbetaling moet worden geregeld en hoeveel tijd en kosten hiermee zijn gemoeid.

De kindertoeslag werd in 2008 ingevoerd. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken om het kindgebonden budget met bijna 500 miljoen euro te verhogen.

Bron: ANP

Wat verandert er in 2019 ?

AOW-leeftijd omhoog, belastingen omlaag: dit verandert er in 2019

Per 1 januari 2019 zullen er weer nieuwe veranderingen intreden. Zo gaat het btw-tarief omhoog, gaan enkele belastingen omlaag en wordt het partnerverlof langer. We zetten een selectie van wetten, regels en overige veranderingen die in 2019 ingaan voor je op een rijtje.  

Het is wellicht het meest besproken onderwerp geweest als het gaat om de wijzigingen in 2019: het (lage) btw-tarief dat van 6 procent naar 9 procent gaat. Dat heeft namelijk veel invloed op de prijzen van producten en diensten. Zo worden boodschappen duurder, maar ook concertkaartjes, boeken en medische hulpmiddelen gaan in prijs omhoog. Ook de prijzen voor diensten zoals het openbaar vervoer, taxi’s, attractieparken, dierentuinen, kappers, fietsenmakers, hotelovernachtingen, musea en theaters zullen hoger worden.

Werk en inkomen

 • Het minimumloon gaat omhoog. Voor mensen van 22 jaar en ouder stijgt het van €1592,20 naar €1615,80 per maand.
 • De hoogte van een aantal uitkeringen wordt aangepast: de bijstand, AOW, Anw, IOAW en IOAZ. De hoogte van de WW-, WAO-, WIA- en de ZW-uitkering hangt af van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Alle nieuwe uitkeringsbedragen zijn hier te vinden.
 • De AOW-leeftijd gaat omhoog: van 66 jaar in 2018 naar 66 jaar en 4 maanden in 2019. In 2020 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 wordt het 67 jaar.
 • Je pensioen gaat automatisch mee als je van baan wisselt. Het gaat om pensioenen van minder dan 474 euro per jaar. Eerder werd dit tussentijds uitbetaald.
 • Minipensioenen vervallen. Dat zijn kleine pensioenen die maximaal 2 euro per jaar zouden opleveren. Zulke minipensioenen kreeg je omdat je bijvoorbeeld kort een bijbaantje hebt gehad.
 • De heffingskortingen gaan omhoog.
  • De inkomstenbelasting gaat omlaag. Je betaalt daardoor minder belasting over je bruto-inkomen tussen de €20.000 en €68.500.
  • De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en is inkomensafhankelijk. Deze gaat omhoog en daardoor hoeven mensen met een inkomen tot €68.507 minder belasting te betalen.
  • De arbeidskorting gaat omhoog. Dit is een korting op je inkomstenbelasting. Voor inkomens tot €35.000 wordt het aantrekkelijker om te werken. Ze houden namelijk netto meer over. Mensen met een inkomen tussen de €10.000 en €41.000 hoeven minder belasting te betalen.
 • De ouderenkorting gaat omhoog. AOW-gerechtigden met een inkomen tot €46.700 hoeven hierdoor minder belasting te betalen.

 Zorg

 • Er komen nieuwe dingen in het basispakket:
  • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste behandeling vergoed.
  • Advies en begeleiding voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht.
  • Patiëntenvervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die bij de behandeling horen.
 • Er gaan ook dingen uit het basispakket:
  • Paracetamol en voedingssupplementen worden niet meer vergoed.
 • De premie voor een basisverzekering stijgt met gemiddeld 5,7 procent.
 • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt met €50 tot €1.189. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met €193 naar €2.314.
 • Eigen bijdrage voor WMO is niet meer inkomensafhankelijk. Er komt een standaard eigen bijdrage van €17,50 per vier weken.
 • De zogeheten vermogensinkomensbijtelling gaat omlaag van 8 procent naar 4 procent. Dat betekent dat ouderen in verpleeghuizen een kleiner deel van het eigen spaargeld hoeft te gebruiken.

Familie en gezin

 • De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Alle ouders gaan er daardoor op jaarbasis honderden euro’s op vooruit.
 • Meer gezinnen komen in aanmerking voor het kindergebonden budget.
 • De kinderbijslag gaat omhoog. Voor kinderen tot 6 jaar is het straks ruim €60,-, voor kinderen tussen 6 en 12 is het €80,- en voor kinderen tot 18 jaar €90,-.
 • De partner krijgt langer partnerverlof. In 2018 kreeg je twee dagen 100 procent betaald verlof, in 2019 is dat een volledige week.

Wonen en verkeer

 • De huur mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1 procent voor inkomens tot €42.436 en 5,6 procent voor huishoudens boven €42.436 omhoog.
 • De huurliberalisatiegrens wordt €720,42 in 2019. Deze grens bepaalt of je in een sociale-huurwoning woont of in een vrije sector-woning.
 • De belasting op aardgas gaat omhoog en de belasting op elektriciteit gaat omlaag. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Maar: de belastingvermindering op de energiebelasting gaat omlaag. In 2018 kreeg iedereen nog €308,- korting op de energiebelasting, in 2019 wordt die korting verlaagd naar €258,-. Je gaat dus uiteindelijk meer belasting betalen.
 • In 2019 kun je een hypotheek afsluiten tot 100 procent van de waarde van je koophuis. Je kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals notaris-, advies- of taxatiekosten, kun je niet meefinancieren uit de hypotheek.
 • De maximale hypotheekrenteaftrek wordt lager. Vanaf januari 2019 gaat het van 49,5 procent naar 49 procent.
 • De verkeerboetes gaan omhoog. Rij je door rood licht? In 2018 was de boete €230,-, in 2019 is dat €240,-.
 • Voor verkeerboetes vanaf €75,- kun je een betalingsregeling treffen. Dat was vanaf €225,-.
 • Kentekens mogen vanaf januari 2019 langer bewaard worden, namelijk vier weken. Eerder mochten alleen ‘verdachte’ kentekens bewaard worden. ‘Onverdachte’ kentekens werden meteen verwijderd uit het systeem. Dat is vanaf 2019 dus niet meer zo.
 • Leaserijders met een elektrische auto van meer dan €50.000 gaan in 2019 meer belasting betalen. Nu geldt een bijtelling van 4 procent, vanaf 1 januari geldt die 4 procent alleen over de eerste €50.000 van de prijs van een auto. De standaardbijtelling van 22 procent geldt dan over de rest van de prijs.

Energie

 • De netbeheerkosten stijgen met gemiddeld 7 euro per jaar.
 • De heffingskorting (de vermindering energiebelasting die je terugkrijgt van de overheid) gaat met 61,71 euro omlaag: van 373,33 euro in 2018 naar 311,62 euro in 2019.
 • De energiebelasting op gas gaat voor een gemiddeld gezin (3.500 kWh / 1.500 m3) omhoog met 54 euro, de energiebelasting op stroom gaat omlaag met 30 euro. De ODE-belasting (Opslag Duurzame Energie) wordt voor alle consumenten verhoogd met 68 euro.
 • Onder de streep praten we over een totale belastingverhoging op energie in 2019 van 153 euro voor een gemiddeld gezin (verbruik 3.500 kWh / 1.500 m3). Bron cijfers: Gaslicht.com
 • De stroom- en gastarieven bij de energieleveranciers gaan per 1 januari ook fors omhoog. Heb je een energiecontract met variabele tarieven, dan stijgen die met gemiddeld 172 euro op jaarbasis, per 1 januari. Samen met de hogere energiebelasting en netbeheerkosten komt dit in totaal neer op een stijging van 332 euro, op jaarbasis. Zie ook ook onze uitzending van 15-12-2018: Huishouden betaalt fors meer energiebelasting dan bedrijven

Overig

 • De postzegel wordt duurder. Een postzegel voor Nederland gaat van 83 cent naar 87 cent. Een postzegel voor het buitenland gaat van €1,40 naar €1,45,-.
 • Paspoorten en identiteitskaarten worden duurder. Een gemeente mag maximaal €6,07 extra vragen voor een paspoort. In 2019 kost een paspoort maximaal €71,37 voor volwassenen en voor kinderen €53,97. Een identiteitskaart kan €5,78 duurder worden. Voor volwassenen is dat maximaal €56,83 en voor kinderen is dat maximaal €29,95.
 • Het wordt voor nabestaanden makkelijker om een schadevergoeding te krijgen van iemand die overleden is door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, een medische fout of door geweld.
 • Ruim 100.000 bedrijven en instellingen moeten verplicht melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen.
 • Artsen moeten voortaan verplicht registreren wie een implantaat, zoals een pacemaker of heupprothese, heeft. Dit moet in je elektronisch patiëntendossier staan. De informatie uit je patiëntendossier komt dan in een landelijk implantatenregister te staan.
 • Het totaal aantal gemeenten daalt vanwege een herindeling. Per 1 januari zijn er 355 gemeenten.

Op de website van de Rijksoverheid kun je zelf de meeste veranderingen voor 2019 nalopen.

Bronnen: Rijksoverheid, NOS, Gaslicht.com