Termijn ´verzoek bijzondere situatie´ toeslagen verlengd naar 5 jaar

De termijn om ons te vragen rekening te houden met een bijzondere situatie is verlengd. Dit was 6 weken en is nu 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat.

Er zijn bijzondere situaties waarin u geen toeslag krijgt of minder toeslag, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

 • U hebt bijzonder inkomen, zoals een afkoopsom, een bijzondere uitkering of een nabetaling.
 • Een ex-medebewoner woont langer dan 1 jaar ergens anders, maar telt nog mee voor huurtoeslag, waardoor u minder krijgt.
 • U verzorgt iemand bij u thuis en daardoor krijgt u minder huurtoeslag.
 • U hebt bijzonder vermogen, zoals een vergoeding voor leed dat u is aangedaan. Of uw kind heeft vermogen waar u zelf niet bij kunt.

Als er rekening wordt gehouden met uw bijzondere situatie zou u misschien wel toeslag krijgen. Of meer toeslag dan u nu krijgt. U kunt ons daarom vragen te kijken naar uw bijzondere situatie. U doet dan een ‘verzoek bijzondere situatie’. Of een ‘verzoek bijzonder vermogen’.

Eerder kon u een verzoek doen tot 6 weken na de definitieve berekening van uw toeslag. Of tot 6 weken na een beslissing op uw bezwaar. Dit was voor veel mensen te kort. Daarom is deze termijn vanaf dit jaar verlengd naar 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat.

Hebt u geen verzoek gedaan, terwijl er wel sprake is van een bijzondere situatie? Of hebt u wel een verzoek gedaan maar is dat afgewezen omdat dit te laat was? Dan kunt u nu alsnog een verzoek doen. Wilt u een verzoek doen over 2015? Dan moet dat vóór 1 januari 2021.

Wilt u een verzoek doen? Dan kan dat met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Gaat het om vermogen dat u niet wilt laten meetellen? Gebruik dan het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen.

Huurtoeslag ten onrechte gestopt?

29 september 2020

Is je huurtoeslag in het verleden gestopt omdat je inkomen te hoog was? Daalde je inkomen daarna, maar kon je toen geen huurtoeslag meer krijgen omdat je huur te hoog was? En woon je nog steeds in hetzelfde huis? Mogelijk heb je ‘verworven recht’ en moet de Belastingdienst je aanvraag opnieuw bekijken.

Als je huur te hoog is kun je geen huurtoeslag krijgen. Behalve als je die toeslag al kreeg toen je huurprijs nog niet te hoog was. Dan heb je ‘verworven recht’. Zolang je niet verhuist blijf je recht houden op toeslag, zelfs als je huur door een huurverhoging boven de toeslaggrens raakt.

Verworven recht én wisselend inkomen

Maar wat nou als je ‘verworven recht’ hebt maar daarna -door een tijdelijk hoger inkomen- je toeslag kwijtraakt? Dan zit je in een lastig parket. Hoge woonlasten, opnieuw een laag inkomen, maar geen hulp meer van de overheid om je huur te betalen. Terwijl je vroeger nog huurtoeslag kreeg voor precies dezelfde woning.

Belastingdienst te streng

Uit een uitspraak van de Raad van State bleek vorig jaar dat de Belastingdienst in die situatie de regels voor ‘verworven recht’ te streng toepaste. Een nog onbekend aantal huurders kreeg niet opnieuw toeslag toen hun inkomen weer daalde, terwijl dat wel had gemoeten. De Belastingdienst gaat dit nu goedmaken. Maar alleen bij huurders die daar zelf om vragen.

Bel de Belastingtelefoon

Ben jij zo’n huurder? Bel vóór eind 2020 met de Belastingtelefoon(externe link). Dat heeft zin als het volgende voor jou geldt:

 • Toen je huurprijs voor het eerst boven de toeslaggrens uitkwam kreeg je nog huurtoeslag.
 • Die toeslag is daarna gestopt, omdat je inkomen te hoog was.
 • Je inkomen werd daarna weer laag genoeg voor toeslag. Maar je nieuwe aanvraag voor toeslag werd afgewezen.
 • Toen je opnieuw toeslag aanvroeg woonde je nog in dezelfde woning, of je woont daar nu nog steeds.

Bel ook de Huurderslijn

Bel als je lid bent van de Woonbond ook met de Huurderslijn, onze servicelijn voor Woonbondleden. We kunnen je dan ondersteunen in je contact met de Belastingdienst. Ook als je nog geen lid bent maar dat wel wilt worden kunnen we je helpen.

Wat deed de Woonbond?

De Woonbond vroeg de minister om dossiers van huurders met ‘verworven recht’ opnieuw te boordelen. Ook Kamerleden drongen daarop aan. Dat heeft geholpen. De minister gaf de Belastingdienst opdracht om opnieuw naar deze dossiers te kijken. Dat gebeurt als huurders daar zelf om vragen.

Reageer nooit op aanmaningen per telefoon!

Een dezer dagen werd ik gebeld door een cliënt. Hij had telefonisch van de Belastingdienst opdracht gekregen om meteen het nog openstaande bedrag van € 1.480 te betalen.

Meneer was dudielijk in paniek, en wist niet wat hij moest doen. Ik kon hem gelukkig meteen gerust stellen.

De Belastingdienst stuurt NOOIT betalingsherinneringen of aanmaningen telefonisch.

Dergelijke smsjes en appjes zijn altijd afkomstig van oplichters. Zij proberen hun slachtoffers op een simpele manier (veel) geld afhandig te maken.

Overkomt u ook zoiets? Meldt het altijd aan de fraudehelpdesk. Een gewaarschuwd mens telt voor twee !

Huurders die onterecht geen toeslag kregen vanwege hoge huur komen tóch in aanmerking voor compensatie

Na lang gesteggel heeft het kabinet besloten dat huurders van wie onterecht hun toeslag is stopgezet, toch in aanmerking komen voor compensatie. Het gaat om een groep Nederlanders die eenmalig te veel inkomen had, waarna hun verworven recht voorgoed werd afgepakt. Dat mag niet, oordeelde de Raad van State vorig jaar. 

Het kabinet legt de wet na die uitspraak anders uit. Op aandringen van het CDA in de Tweede Kamer wordt het voor huurders die zijn gedupeerd mogelijk om tot vijf jaar terug hun toeslag op te vragen. De Belastingdienst beoordeelt hoeveel geld deze mensen nog krijgen.

Het is misschien een wat ingewikkelde kwestie, maar hier komt het op neer: alleen als de huur van je woning onder de sociale huurgrens ligt (737 euro in 2020), heb je mogelijk recht op huurtoeslag, afhankelijk van je inkomen of vermogen. Maar de huur stijgt elk jaar en dan kun je dus door die grens heen gaan. Voor de mensen die in zo’n huis wonen, geldt het ‘verworven recht’. Zij krijgen, als ze daar recht op hadden vanwege hun inkomen, ook na het passeren van de sociale huurgrens nog steeds huurtoeslag.

Flexwerkers

Maar dat verworven recht verdween als ze enkele maanden te veel inkomen hadden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Niet alleen voor die maanden, maar ook daarna als hun inkomen weer terugviel. ,,Dat gebeurde geregeld”, legt Marcel Trip van de Woonbond uit. ,,Bijvoorbeeld als flexwerkers in een bepaald seizoen wat meer konden werken. Of als je een ontslagvergoeding had gekregen. Dat geld is bedoeld om een periode te overbruggen naar ander werk, maar zou er dus voor kunnen zorgen dat je als werkloze voorgoed je huurtoeslag kwijt was.”

De nieuwe uitleg van de wet betekent dat vanaf het jaar 2019 weer huurtoeslag kan worden aangevraagd door deze groep. Een aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 kan tot 1 september 2020 via de Belastingdienst afdeling Toeslagen worden ingediend. Met betrekking tot eerdere jaren gaat de Belastingdienst op verzoek alles vanaf 2014 opnieuw beoordelen. Huishoudens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst afdeling Toeslagen kunnen zich tot 1 januari 2021 melden.

Bron: AD 13-06-2020

MBE toeslagendienstverlener

De Mobiele Belastinghulp Ede is onlangs door de Belastingdienst erkend als toeslagendienstverlener. Dat maakt een snelle communicatie mogelijk. Nu kunnen we rechtstreeks bellen én mailen met medewerkers van de afdeling toeslagen. Problemen zijn hierdoor veel sneller opgelost. Voorheen verliep de communicatie via de Belastingtelefoon. Die werkwijze kostte erg veel tijd én bezorgde ons vaak veel frustraties. Heeft iemand een probleem met een toeslag? Dan kunnen we dat nu veel sneller oplossen.

Eindhoven saboteerde jurist KBO; ouderen met rechtsbijstand afgewezen

Oud-rechter Bert van 't Laar en voorzitter Trudy van Helmond van KBO Eindhoven (archieffoto).
Oud-rechter Bert van ’t Laar en voorzitter Trudy van Helmond van KBO Eindhoven (archieffoto). © Fotopersburo van de Meulenhof BV

EINDHOVEN – Eindhovense ambtenaren kregen eind vorig jaar de opdracht om de wet te overtreden. Ze moesten ouderen en zieken die extra schoonmaakhulp vroegen standaard afwijzen, puur en alleen omdat zij rechtsbijstand kregen.Vanda van der Kooi 27-04-20, 07:00 Laatste update: 11:25 Bron: ED

 • Dat blijkt uit de dossiers van cliënten huishoudelijke ondersteuning die Bert van ‘t Laar op heeft gevraagd bij de gemeente. De instructies golden specifiek voor aanvragen van Eindhovense ouderen en zieken die van hem of van Kevin Wevers juridische hulp kregen.
 • Oud-rechter Van ‘t Laar biedt vanuit de juridische helpdesk van KBO Brabant gratis rechtsbijstand aan ouderen en zieken. Wevers doet dit via vakbond FNV. Mede door hen wonnen 250 Eindhovenaren vorig jaar hun rechtszaak tegen de vermindering van hun schoonmaakhulp.

Bij nummer vijf begreep ik: dit is geen foutje, er is over nagedacht.”Bert van ’t Laar, gemachtigde juridische helpdesk KBO

VVD-wethouder Marcel Oosterveer, verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren en beroepen, haalde begin 2019 fel uit naar het ‘verdienmodel’ van Wevers en Van ’t Laar. Eind september kwam hij daarop terug: ,,Elke inwoner heeft recht op juridische hulp, dat is onderdeel van ons democratisch systeem.” Twee maanden later werd intern afgesproken om mensen met rechtsbijstand juist tegen te werken, zo blijkt nu. Ambtenaren moesten bij hen de wettelijke termijn van zes weken laten verlopen en hun hulpvraag afwijzen, zonder huisbezoek.

 Van ‘t Laar merkte eind vorig jaar dat cliënten die via hem extra schoonmaakhulp aanvroegen niets terug hoorden en werden afgewezen. ,,Bij nummer vijf begreep ik: dit is geen foutje, er is over nagedacht.” In februari is de gemeente weer met deze aanpak gestopt. Van ‘t Laar kwam pas deze maand achter de afspraken, omdat hij de dossiers niet eerder kreeg. ‘Op basis van nieuwe afspraken ingaande op 18-11-2019 is besloten om rechtstreekse meldingen van juristen Wevers en en Van ‘t Laar niet meer in behandeling te nemen’, zo staat er in. ‘Er zal geen onderzoek meer plaatsvinden. Er is besloten om de wettelijke onderzoektermijn van zes weken te laten verlopen.’ De gemeente ging ervan uit dat de juristen daarna een aanvraag zouden indienen. ‘Op deze aanvraag wordt binnen twee weken een afwijzingsbeschikking verstuurd.’

Opheldering gevraagd 

Van ‘t Laar heeft opheldering gevraagd.  Het ED vroeg de gemeente of wethouder Oosterveer van de afspraken wist en of hij ze steunde. ‘We zullen eerst reageren naar de heer Van ‘t Laar, voordat we een reactie geven aan de pers’, aldus een woordvoerder. ‘Wethouder Oosterveer vindt het vanzelfsprekend een goed recht dat inwoners een bezwaarschrift kunnen indienen. Wanneer ze daarvoor een gemachtigde inschakelen, dan is dat ook hun goed recht. Uiteraard moeten we in alle gevallen zorgen voor een goede afhandeling.’

Aangepaste dienstverlening vanwege Corona

Vanwege de Corona-perikelen hebben ook wij onze dienstverlening moeten aanpassen. Al onze vrijwilligers werken nu zoveel mogelijk “van huis”. Alleen in uitzonderingsgevallen bezoeken wij nog een cliënt thuis.

Wilt u hulp bij uw belastingaangifte? Dan vragen wij een machtigingscode voor u aan. Op die wijze kunnen we u dan toch “van huis uit” helpen met uw belastingaangifte.

Zodra “de kust weer veilig is” bezoeken wij onze cliënten weer op de gebruikelijke wijze bij hen thuis.

Herleven rechten in de huurtoeslag

beantwoording Kamervragen

19 maart 2020

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën – Toeslagen en Douane en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen hebben vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Ronnes (beiden CDA) beantwoord over verworven rechten in de huurtoeslag.

De uitspraak van de Raad van State van 24 juli 2019 (V-N 2019/49.25) betekende een omslag in de interpretatie van de wet. Vanaf 1998 tot aan de uitspraak van 24 juli 2019 werd de wet op een andere manier geïnterpreteerd.

Volgens de interpretatie die destijds aan de wetgeving werd gegeven, herleefde een eenmaal verloren recht niet als huishoudens later weer aan de inkomens- en vermogenstoetsen voldeden. Het geautomatiseerde systeem werkte vanaf 2012 echter niet conform dat beleid en liet het verworven recht wel herleven. De automatiseringsfout is in 2017 ontdekt en daarna hersteld voor het berekeningsjaar 2017, in het nadeel van de aanvragers. Eerdere jaren zijn niet hersteld.

Per 24 juli 2019 is de uitvoering gewijzigd naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Huishoudens die in het verleden een verworven recht hadden en dit zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld een hoger inkomen, kunnen dit laten herleven, mits aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag wordt voldaan.

Toeslagontvangers die hun recht willen laten herleven, hebben hier tot 1 september 2020 de mogelijkheid voor. Naast de berichtgeving op de site van de belastingdienst worden huurders- en verhuurdersverenigingen door middel van een brief en in overleggen geïnformeerd op deze mogelijkheid. Zij worden gevraagd deze informatie onder de aandacht van hun achterban te (laten) brengen. Ook wordt een nieuwsbericht ter zake geplaatst op rijksoverheid.nl en de website www.woningmarkt.nl.

Huurtoeslag ten onrechte afgepakt wegens tijdelijke meevaller

Minister weigert huurders te compenseren

DEN HAAG – Honderden huurders bij wie de huurtoeslag de afgelopen jaren door een misser van de Belastingdienst ten onrechte is stopgezet en teruggevorderd, moeten dit geld terugkrijgen. Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) stelt ten onrechte dat zij niet hoeven te worden gecompenseerd.

Dit zeggen belastingdeskundigen zaterdagavond tegen consumentenprogramma Kassa (BnnVara). Het gaat om huurders met een zogeheten verworven recht op huurtoeslag.

Uit een uitspraak van de Raad van State van 24 juli jl. blijkt dat deze huurders hun recht op huurtoeslag niet definitief kwijtraken als zij tijdelijk te veel inkomen of vermogen hebben. Bijvoorbeeld door een ontslagvergoeding of uitkering van een begrafenisverzekering. Zodra het inkomen en vermogen weer is gezakt tot onder de toeslaggrens, hebben huurders weer recht op huursubsidie.

Geen juridische status

Tot aan deze uitspraak raakten huurders wel definitief hun recht kwijt als hun inkomen of vermogen te hoog was. De fiscus besloot zo te handelen op basis van een zogenoemd circulair ministerieel geschrift uit 1998. Dit geschrift maakt echter geen deel uit van de Wet op de huurtoeslag en heeft daardoor geen juridische status, concludeerde de Raad van State.

Omdat de toeslag als voorschot wordt uitgekeerd, moesten huurders soms duizenden euro’s terugbetalen als bleek dat in het verleden te veel geld op hun rekening stond. Sommige huurders zitten nog steeds in een betalingsregeling, blijkt uit meldingen die bij Kassa en de Woonbond binnen kwamen.Minister Van Veldhoven maakte onlangs bekend dat ze deze mensen niet wil compenserenomdat het om nieuwe jurisprudentiezou gaan.

’Dat moeten ze netjes oplossen’

Hoogleraar belastingrecht Hans Gribnau van de Universiteit Leiden is buitengewoon kritisch over de gang van zaken. „De Belastingdienst heeft de wet verkeerd uitgelegd en een fout gemaakt. Dat moeten ze gewoon netjes oplossen.” Ook oud-inspecteur van de Belastingdienst Huub Rijnders heeft er geen goed woord voor over: „Het is volstrekt onacceptabel dat de Belastingdienst in 2017 haar beleid heeft gewijzigd zonder de belastingbetaler daarover te informeren. Daardoor zijn mensen onterecht in grote problemen gekomen.”

De kritiek op de Belastingdienst komt terwijl de dienst nog steeds in zwaar weer zit vanwege de kinderopvangaffaire waardoor duizenden gezinnen in financiële problemen zijn gekomen. Staatssecretaris Snel (Financiën) stapte hierom in december op

Bron: De Telegraaf 18-01-2020

Wmo-abonnementstarief 2020: wat valt er wel en niet onder?

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en -ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet.

illustratief beeld kind met zware beperking met begeleidster

Wat verandert er in 2020?

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak te maken met verschillende kosten in de zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor de Wmo. De overheid wil iets doen aan deze stapeling van eigen bijdragen. Daarom wordt in 2020 de eigen bijdrage in de Wmo voor de meeste hulp en ondersteuning maximaal 19 euro per maand. Dit is het abonnementstarief. Hierdoor worden de totale kosten van de zorg voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte lager.

Waarvoor geldt het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 2020 geldt het abonnementstarief in principe voor alle maatwerkvoorzieningen en de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een algemene voorziening is voor iedere inwoner van de gemeente beschikbaar. Iedere inwoner kan hier gebruik van maken. Bijvoorbeeld een boodschappendienst of maaltijdvoorziening. Bij een algemene voorziening vindt geen uitgebreid onderzoek plaats naar uw persoonlijke situatie. Een maatwerkvoorziening is een voorziening die past bij uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding of een woningaanpassing. Een maatwerkvoorziening krijgt u als een algemene voorziening voor u niet de juiste oplossing is. Om dit te bepalen doet de gemeente onderzoek naar uw situatie. Dat is meestal een gesprek met u om te kijken wat u nodig heeft.

Niet alle algemene voorzieningen vallen onder het abonnementstarief. Voor sommige algemene voorzieningen is 19 euro per maand niet passend. Voor deze hulp en ondersteuning kunnen gemeenten nog een aparte bijdrage vragen. Veel gemeenten vragen bijvoorbeeld voor vervoer een lagere eigen bijdrage per rit. Het zou namelijk duurder zijn om 19 euro per maand te betalen als u bijvoorbeeld maar één keer per maand vervoer nodig hebt.

Wat is een duurzame hulpverleningsrelatie?

Voor algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie betaalt u vanaf 2020 het abonnementstarief. Bij een duurzame hulpverleningsrelatie:

 • heeft u een hulpverlener die arbeid verricht. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die het huis schoonmaakt of u helpt met uw administratie;
 • is het belangrijk dat u een vaste begeleider/hulp heeft;
 • komt de hulpverlener voor een langere periode bij u. Het is dus geen tijdelijke oplossing na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Elke gemeente bepaalt zelf bij welke van hun algemene voorzieningen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. De afweging wordt gemaakt per voorziening, niet per cliënt. Als een algemene voorziening voor de meeste cliënten aan alle drie de voorwaarden voldoet dan geldt voor die voorziening voor alle cliënten het abonnementstarief.

Een gemeente kan er voor kiezen om ook voorzieningen zonder duurzame hulpverleningsrelatie toe te voegen aan het abonnementstarief. Ook mag een gemeente er voor kiezen om geen bijdrage te vragen voor voorzieningen. Of om de eigen bijdrage te verlagen.

Voorbeelden

Hieronder staan enkele voorbeelden van voorzieningen die in sommige gemeenten algemene voorzieningen zijn. Ze laten zien of wel of geen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.

 • Bij begeleiding en huishoudelijke hulp is er in de meeste gevallen sprake van persoonlijke hulpverlening waarbij arbeid het grootste kostenonderdeel is. De hulpverlener komt regelmatig bij
  u thuis en er is veel persoonlijk contact. Het is belangrijk dat u een vaste begeleider/hulp heeft. Deze hulp/ondersteuning is meestal voor een langere periode nodig, bijvoorbeeld meer dan zes maanden. Er is hiermee sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie.
 • Bij bijvoorbeeld tafeltje-dekje wordt u eten thuisgebracht. Wie deze maaltijden komt bezorgen is niet zo belangrijk. Er is hier geen sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie.
 • Van respijtzorg maken de meeste mensen maar een paar keer per jaar gebruik. In dit geval is er geen langdurig gebruik. Daarom is er geen sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie. Respijtzorg kan ook anders zijn geregeld. Bijvoorbeeld als respijtzorg vooral gericht is op gezinnen met een kind met een levenslange (verstandelijke) beperking. Of op mensen met een chronische aandoening. Dan kan er wel sprake zijn van een duurzame hulpverleningsrelatie.
 • In de meeste gevallen is dagbesteding een voorziening waarbij er sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Bijvoorbeeld een zorgboerderij waar u meerdere keren per week heen gaat. Soms is er bij dagbesteding geen duurzame hulpverleningsrelatie. Denk hierbij aan een buurthuis in de wijk waar wisselende vrijwilligers werken en mensen binnen kunnen lopen wanneer zij dit willen.

Het kan zo zijn dat er bij een voorziening voor een individuele cliënt sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie, maar voor de meeste cliënten niet. De voorziening valt dan niet onder het abonnementstarief. Gemeenten mogen voor deze voorziening een aparte bijdrage vragen. Hierdoor kan voor deze individuele cliënt de eigen bijdrage flink oplopen. In zo’n geval moet de gemeente onderzoeken of een algemene voorziening financieel passend is voor de cliënt. Als dit niet zo is, dan moet een andere mogelijkheid worden geboden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een maatwerkvoorziening waarvoor het abonnementstarief geldt.

Vragen?

Heeft u vragen over welke voorzieningen in uw gemeente onder het abonnementstarief vallen, neem dan contact op met het Wmo-loket in uw gemeente.