Kunt u niet rondkomen omdat u toeslagen moet terugbetalen?  

Kunt u niet rondkomen omdat u toeslagen moet terugbetalen aan de Belastingdienst/Toeslagen? Of begrijpt u niet waarom u minder of geen toeslag meer krijgt? Bel gratis de BelastingTelefoon (0800 – 0543). Zij kunnen u helpen.

1. Vraag om verrekening toeslagen te stoppen

Moet u toeslag terug betalen aan de Belastingdienst? Dan krijgt u nu misschien geen of minder toeslag. Zo lost u uw schuld af. We noemen dat verrekening van toeslagen. Wilt u dat die verrekening stopt? Bel dan de BelastingTelefoon.

Zij kijken of de Belastingdienst de afgelopen maanden te veel toeslag heeft verrekend. Dit doen zij door de beslagvrije voet uit te rekenen. De beslagvrije voet is een deel van uw inkomen. De Belastingdienst mag dat niet afnemen

  1. Heeft de Belastingdienst teveel toeslag verrekend? Dan stoppen zij de verrekening vanaf de volgende maand. U krijgt het geld van alle verrekeningen sinds januari 2021 terug.
  2. Heeft de Belastingdienst niet teveel verrekend? Dan kunt u de Belastingdienst ook vragen om de verrekening te stoppen. Dan stopt de verrekening vanaf de volgende maand.

Brief over de schuld

Stopt de verrekening? Dan krijgt u elke maand weer de hele toeslag. De schuld is er nog wel. Die moet u nog steeds terugbetalen. U krijgt hierover een brief van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel schuld u nog hebt. 

2. Vraag een persoonlijke betalingsregeling. Dat is voordeliger!

Kunt u die schuld niet in één keer of helemaal niet betalen? Dan is het slim om een persoonlijke betalingsregeling aan te vragen. Dat is voordeliger dan verrekenen. U betaalt dan alleen wat u wél kunt betalen. Kunt u niets meer terugbetalen? Dan hoeft dat misschien niet meer.

Hoe vraagt u een persoonlijke betalingsregeling aan?

Dat doet u met een formulier ‘Verzoek persoonlijke betalingsregeling’. Dat formulier staat op de site van de Belastingdienst. U moet dat formulier uitprinten. U kunt ook de BelastingTelefoon vragen om een papieren formulier. U moet dat papieren formulier invullen en opsturen.

Wilt u hulp?

De Belastingdienst kan u helpen. Bel de BelastingTelefoon en vraag om een afspraak met de Belastingdienst. Die afspraak kan per telefoon, maar ook op een belastingkantoor. U kunt uiteraard ook de Mobiele Belastinghulp Ede bellen of mailen. Ook zij zijn graag bereid u de helpende hand te bieden.

Kijk ook op toeslagen.nl/hulp

‘Duizenden zelfstandigen moesten onterecht toeslag terugbetalen’

Door een fout van de Belastingdienst hebben duizenden Nederlanders onterecht toeslagen moeten terugbetalen. De zogeheten leenbijstand moest uitkeringsgerechtigden aan de WW of bijstand helpen ontsnappen, maar hielp hen juist onbedoeld in de financiële problemen.

Volgens schattingen van het ministerie van Financiën zijn mogelijk 10.000 tot 15.000 Nederlanders in de problemen gekomen door het gebruik van zogeheten leenbijstand (bbz), blijkt uit onderzoek van De Volkskrant. Veel gedupeerden raakten daardoor in de schulden. Slechts een klein deel van hen kreeg schadevergoeding.

Met de leenbijstand konden uitkeringsgerechtigden met een renteloze lening van de overheid een eigen bedrijf starten. Als achteraf uit de jaarcijfers bleek dat ze met hun onderneming niet meer dan de bijstandsnorm hadden verdiend, werd de lening kwijtgescholden.

Boekhoudkundige kronkel

Door een boekhoudkundige kronkel telde de Belastingdienst het kwijtgescholden bedrag op bij het toetsingsinkomen. Daardoor hadden zij in het jaar nadat ze de lening hadden ontvangen op papier plots een veel te hoog inkomen en moesten zij duizenden euro’s aan te veel ontvangen toeslagen terugbetalen.

Het probleem was al sinds 2010 bekend, blijkt uit jurisprudentie en Kamervragen. Het zou tot 2017 duren totdat het euvel werd opgelost.

Heb je een beperking of ben je chronisch ziek: laat geen geld liggen

De belastingaangifte komt er weer aan en dus is het tijd om te kijken of je bepaalde zorg- of meerkosten hebt die fiscaal aftrekbaar zijn. Het is niet altijd eenvoudig om uit te zoeken welke kosten voor aftrek in aanmerking komen. Daarom geeft Ieder(in) informatie en uitleg over regels en mogelijkheden rondom de aftrek van zorg- en meerkosten. We doen dat met de website Meerkosten.nl, een artikel en een webinar.

Aftrek van zorg- en meerkosten kan belastingvoordeel opleveren

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee voor medische zorg, hulpmiddelen en aanpassingen. Maar ook voor bijvoorbeeld kleding of speciale voeding. Vaak komt een deel van deze extra kosten in aanmerking voor aftrek. Hier kun je je voordeel mee doen, doordat je dan geld terugkrijgt van de belastingdienst. Ook als je een laag inkomen of een uitkering hebt.

Inkomensondersteuning via de gemeente

Naast de fiscale aftrek van zorgkosten zijn er ook regelingen voor inkomensondersteuning. Deze kun je aanvragen bij je gemeente. Bijvoorbeeld als je meerkosten hebt doordat je een beperking hebt of chronisch ziek bent, maar deze niet zelf kunt betalen door een te laag inkomen of uitkering. In dat geval kun je bij je gemeente aankloppen voor financiële ondersteuning. Ook hierover geeft Ieder(in) uitleg en informatie.

Alle informatie op één website en in een artikel

Op de website www.meerkosten.nl heeft Ieder(in) actuele informatie verzameld over de fiscale aftrek van zorg- en meerkosten en het aanvragen van inkomensondersteuning.

Namens Ieder(in) verschijnt jaarlijks een artikel over de fiscale aftrek voor zorgkosten. Auteur Kees Dijkman legt daarin uit in welk geval en hoe het doen van de aangifte inkomstenbelasting voordeel kan opleveren. In een stappenplan geeft hij aan hoe je dat doet. Lees hier het artikel ‘De aftrek van zorgkosten over het jaar 2020’.

Webinar

Op 18 februari organiseert Ieder(in) het webinar ‘Belasting en aftrekmogelijkheden zorgkosten’ over wat het hebben van een beperking of een chronische ziekte betekent voor je financiën. We geven tips voor medewerkers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en belastingadviseurs over de mogelijkheden rondom de aftrek van specifieke zorgkosten. Ook worden vragen met betrekking tot de compensatie van meerkosten beantwoord. Kijk hier voor meer informatie over het webinar of aanmelden.

Bron: Ieder(in)

Wajongers gaan er toch op achteruit na wetswijziging

Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’. Ieder(in) concludeert na het ontvangen van de eerste signalen dat mensen met een Wajonguitkering er in hun inkomen op achteruitgaan in 2021. Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap. En gaat ook tegen de afspraken in die zijn gemaakt in de Eerste Kamer.

Bezwaar maken

Mensen die hiermee te maken hebben kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Wajong. Of kijken op wiewatwajong.nl bij de vraag Het garantiebedrag is toch lager dan mijn inkomen 2020. Wat nu?. Ieder(in) adviseert mensen nu om pro-forma bezwaar te maken. Hierdoor wordt het voor het UWV inzichtelijk hoe groot het probleem is en houd je de regie in eigen hand.

Een pro-forma bezwaar moet binnen 6 weken bij het UWV zijn. De telling start vanaf de datum op de beschikking. In de pro-forma geef je aan het niet eens te zijn met het de hoogte van het garantiebedrag wegens een achteruitgang in inkomen.

Informatiepunt Wajong

Vanuit het informatiepunt kunnen we mensen informeren hoe ze bezwaar maken. Daarbij kunnen we dit ook noteren als melding op ons meldpunt. Als je juridische ondersteuning wilt bij het bezwaar maken kan je terecht bij een vakbond als je lid bent of via de rechtsbijstand(verzekering).

Daarnaast is Ieder(in) samen met FNV, VCP, de Landelijke cliëntenraad bezig om de signalen over achteruitgang gezamenlijk in beeld te krijgen. Hierover zijn we in overleg met UWV en SZW.

Neem contact op met het Informatiepunt Wajong via:

E-mail:  wajong@iederin.nl

Telefoon:  085 – 400 70 22

Openingstijden:
Maandag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Dinsdag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Woensdag: 14.00 – 16.00 uur
Donderdag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Vrijdagag: 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur

Leden van UWV kunnen voor alle vragen over werk en inkomen bellen met het contactcenter: 088 – 368 0 368. Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur bereikbaar.

Verworven recht op huurtoeslag?

17 december 2020

Is je huurtoeslag in het verleden gestopt terwijl je ‘verworven recht’ had? Dan kun je tot 1 maart 2021 alsnog toeslag claimen over vroegere jaren. Dat blijkt uit informatie van het Ministerie van BZK.it een uitspraak van de Raad van State(externe link) bleek in 2019 dat de Belastingdienst de regels voor ‘verworven recht’ jarenlang te streng toepaste. Honderden huurders werden hier de dupe van.  Na veel gemor en Kamervragen besloot de overheid dat dit rechtgezet moest worden.

Wat is ‘verworven recht’?

Met een huurprijs boven de ‘toeslaggrens’ is er geen recht op huurtoeslag. Behalve als je al toeslag krijgt op het moment dat je huurprijs -door een huurverhoging- boven de toeslaggrens raakt. In dat geval heb je ‘verworven recht’. Je recht op toeslag blijft dan doorlopen, ook al is de huurprijs van je sociale woning niet sociaal meer.

Wel verworven recht, toch geen toeslag

De overheid erkent sinds enige tijd dat honderden huurders die ‘verworven recht’ hadden te streng zijn behandeld door de Belastingdienst. Het gaat specifiek om huurders die eerder toeslag kregen, maar die toeslag verloren toen hun inkomen (of vermogen) iets te hoog werd. Voordat ze hun toeslag verloren steeg de huur van hun sociale woning tot boven de toeslaggrens. Toen hun inkomen (of vermogen) weer laag genoeg werd voor toeslag vroegen ze opnieuw toeslag aan, voor precies dezelfde woning. Die aanvraag werd ten onrechte geweigerd door de Belastingdienst. Deze huurders kunnen nu alsnog de toeslag claimen die eerder werd geweigerd. Volgens deze circulaire van het Ministerie van BZK (externe link) (paragraaf 2.3) kan dat tot 1 maart 2021. 

Wel dure huur, toch geen verworven recht

Let op: een kleine groep huurders heeft hier iets aan. Een veel grotere groep huurders in te duur geworden sociale huurwoningen heeft géén ‘verworven recht’ en dus geen mogelijkheid om huurtoeslag te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die pas sinds hun pensionering of het overlijden van hun partner een laag inkomen hebben. Hun huurprijs steeg tot boven de toeslaggrens terwijl ze nog een iets hoger inkomen hadden. Daarnaast is er een grote groep vrijesectorhuurders die met inkomensdaling te maken kreeg. De Woonbond vindt het krom dat tienduizenden huurders die een laag inkomen en een torenhoge huur hebben buiten alle steun van de overheid vallen. Wat de bond betreft gaat de strenge huurtoeslaggrens van tafel.

Bron: Woonbond

Termijn ´verzoek bijzondere situatie´ toeslagen verlengd naar 5 jaar

De termijn om ons te vragen rekening te houden met een bijzondere situatie is verlengd. Dit was 6 weken en is nu 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat.

Er zijn bijzondere situaties waarin u geen toeslag krijgt of minder toeslag, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

  • U hebt bijzonder inkomen, zoals een afkoopsom, een bijzondere uitkering of een nabetaling.
  • Een ex-medebewoner woont langer dan 1 jaar ergens anders, maar telt nog mee voor huurtoeslag, waardoor u minder krijgt.
  • U verzorgt iemand bij u thuis en daardoor krijgt u minder huurtoeslag.
  • U hebt bijzonder vermogen, zoals een vergoeding voor leed dat u is aangedaan. Of uw kind heeft vermogen waar u zelf niet bij kunt.

Als er rekening wordt gehouden met uw bijzondere situatie zou u misschien wel toeslag krijgen. Of meer toeslag dan u nu krijgt. U kunt ons daarom vragen te kijken naar uw bijzondere situatie. U doet dan een ‘verzoek bijzondere situatie’. Of een ‘verzoek bijzonder vermogen’.

Eerder kon u een verzoek doen tot 6 weken na de definitieve berekening van uw toeslag. Of tot 6 weken na een beslissing op uw bezwaar. Dit was voor veel mensen te kort. Daarom is deze termijn vanaf dit jaar verlengd naar 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat.

Hebt u geen verzoek gedaan, terwijl er wel sprake is van een bijzondere situatie? Of hebt u wel een verzoek gedaan maar is dat afgewezen omdat dit te laat was? Dan kunt u nu alsnog een verzoek doen. Wilt u een verzoek doen over 2015? Dan moet dat vóór 1 januari 2021.

Wilt u een verzoek doen? Dan kan dat met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Gaat het om vermogen dat u niet wilt laten meetellen? Gebruik dan het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen.

Reageer nooit op aanmaningen per telefoon!

Een dezer dagen werd ik gebeld door een cliënt. Hij had telefonisch van de Belastingdienst opdracht gekregen om meteen het nog openstaande bedrag van € 1.480 te betalen.

Meneer was dudielijk in paniek, en wist niet wat hij moest doen. Ik kon hem gelukkig meteen gerust stellen.

De Belastingdienst stuurt NOOIT betalingsherinneringen of aanmaningen telefonisch.

Dergelijke smsjes en appjes zijn altijd afkomstig van oplichters. Zij proberen hun slachtoffers op een simpele manier (veel) geld afhandig te maken.

Overkomt u ook zoiets? Meldt het altijd aan de fraudehelpdesk. Een gewaarschuwd mens telt voor twee !

MBE toeslagendienstverlener

De Mobiele Belastinghulp Ede is onlangs door de Belastingdienst erkend als toeslagendienstverlener. Dat maakt een snelle communicatie mogelijk. Nu kunnen we rechtstreeks bellen én mailen met medewerkers van de afdeling toeslagen. Problemen zijn hierdoor veel sneller opgelost. Voorheen verliep de communicatie via de Belastingtelefoon. Die werkwijze kostte erg veel tijd én bezorgde ons vaak veel frustraties. Heeft iemand een probleem met een toeslag? Dan kunnen we dat nu veel sneller oplossen.

Eindhoven saboteerde jurist KBO; ouderen met rechtsbijstand afgewezen

Oud-rechter Bert van 't Laar en voorzitter Trudy van Helmond van KBO Eindhoven (archieffoto).
Oud-rechter Bert van ’t Laar en voorzitter Trudy van Helmond van KBO Eindhoven (archieffoto). © Fotopersburo van de Meulenhof BV

EINDHOVEN – Eindhovense ambtenaren kregen eind vorig jaar de opdracht om de wet te overtreden. Ze moesten ouderen en zieken die extra schoonmaakhulp vroegen standaard afwijzen, puur en alleen omdat zij rechtsbijstand kregen.Vanda van der Kooi 27-04-20, 07:00 Laatste update: 11:25 Bron: ED

  • Dat blijkt uit de dossiers van cliënten huishoudelijke ondersteuning die Bert van ‘t Laar op heeft gevraagd bij de gemeente. De instructies golden specifiek voor aanvragen van Eindhovense ouderen en zieken die van hem of van Kevin Wevers juridische hulp kregen.
  • Oud-rechter Van ‘t Laar biedt vanuit de juridische helpdesk van KBO Brabant gratis rechtsbijstand aan ouderen en zieken. Wevers doet dit via vakbond FNV. Mede door hen wonnen 250 Eindhovenaren vorig jaar hun rechtszaak tegen de vermindering van hun schoonmaakhulp.

Bij nummer vijf begreep ik: dit is geen foutje, er is over nagedacht.”Bert van ’t Laar, gemachtigde juridische helpdesk KBO

VVD-wethouder Marcel Oosterveer, verantwoordelijk voor het afhandelen van bezwaren en beroepen, haalde begin 2019 fel uit naar het ‘verdienmodel’ van Wevers en Van ’t Laar. Eind september kwam hij daarop terug: ,,Elke inwoner heeft recht op juridische hulp, dat is onderdeel van ons democratisch systeem.” Twee maanden later werd intern afgesproken om mensen met rechtsbijstand juist tegen te werken, zo blijkt nu. Ambtenaren moesten bij hen de wettelijke termijn van zes weken laten verlopen en hun hulpvraag afwijzen, zonder huisbezoek.

 Van ‘t Laar merkte eind vorig jaar dat cliënten die via hem extra schoonmaakhulp aanvroegen niets terug hoorden en werden afgewezen. ,,Bij nummer vijf begreep ik: dit is geen foutje, er is over nagedacht.” In februari is de gemeente weer met deze aanpak gestopt. Van ‘t Laar kwam pas deze maand achter de afspraken, omdat hij de dossiers niet eerder kreeg. ‘Op basis van nieuwe afspraken ingaande op 18-11-2019 is besloten om rechtstreekse meldingen van juristen Wevers en en Van ‘t Laar niet meer in behandeling te nemen’, zo staat er in. ‘Er zal geen onderzoek meer plaatsvinden. Er is besloten om de wettelijke onderzoektermijn van zes weken te laten verlopen.’ De gemeente ging ervan uit dat de juristen daarna een aanvraag zouden indienen. ‘Op deze aanvraag wordt binnen twee weken een afwijzingsbeschikking verstuurd.’

Opheldering gevraagd 

Van ‘t Laar heeft opheldering gevraagd.  Het ED vroeg de gemeente of wethouder Oosterveer van de afspraken wist en of hij ze steunde. ‘We zullen eerst reageren naar de heer Van ‘t Laar, voordat we een reactie geven aan de pers’, aldus een woordvoerder. ‘Wethouder Oosterveer vindt het vanzelfsprekend een goed recht dat inwoners een bezwaarschrift kunnen indienen. Wanneer ze daarvoor een gemachtigde inschakelen, dan is dat ook hun goed recht. Uiteraard moeten we in alle gevallen zorgen voor een goede afhandeling.’

Aangepaste dienstverlening vanwege Corona

Vanwege de Corona-perikelen hebben ook wij onze dienstverlening moeten aanpassen. Al onze vrijwilligers werken nu zoveel mogelijk “van huis”. Alleen in uitzonderingsgevallen bezoeken wij nog een cliënt thuis.

Wilt u hulp bij uw belastingaangifte? Dan vragen wij een machtigingscode voor u aan. Op die wijze kunnen we u dan toch “van huis uit” helpen met uw belastingaangifte.

Zodra “de kust weer veilig is” bezoeken wij onze cliënten weer op de gebruikelijke wijze bij hen thuis.