Voorbeeldbrief 1 gemeente Wageningen

Het College van Burgemeester & Wethouders

van Wageningen

Postbus 1

6700 AA  WAGENINGEN

 

Betreft:          uw besluit om de hulp in het huishouden (hh1) af te schaffen per 1 januari 2015

 

Wageningen, .. ……… 2014 (datum verzending brief vermelden)

Geacht College,

In een recent van u ontvangen brief deelde u mij mede, dat de hulp in het huishouden (hh1) wordt afgeschaft per 1 januari 2015.

In de door u afgegeven beschikking staat echter, dat ik nog recht heb op .. uur (aantal uren hulp vermelden)  hulp in het huishouden (hh1) tot .. ….. 201.. (einddatum beschikking vermelden).

Bijgaand doe ik u ter informatie een kopie van de betreffende beschikking toekomen.

Ik verzoek u daarom mij vóór 1 december 2014 schriftelijk te laten weten, dat ik sowieso tot de einddatum van bijgesloten beschikking recht houd op het daarin vermelde aantal uren huishoudelijke hulp (hh1).

Hoogachtend,

 

x (handtekening)

 

Naam:            ………………………………

Adres:                        ………………………………

Postcode:      …. ..    Plaats: Wageningen

 

Bijlage: kopie beschikking inzake recht op huishoudelijke hulp (hh1)

 

Deze brief ofwel aangetekend versturen (met een kopie van de beschikking!), ofwel afgeven op het gemeentehuis. Vergeet u niet om in dat geval te vragen om een ontvangstbewijs! Bewaar een kopie van uw brief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *